Prezident klubu

 Vedúci družstva

 Tréner juniorov

 Manažér klubu